ru ua

Глосарій

глосарій

Ануїтетний платіж

щомісячний платіж в рахунок повернення кредиту. При такій системі платежів протягом всього періоду дії кредитного договору відповідно до графіка платежів ви щомісяця перераховуєте банку одну і ту ж суму. Щоб сума була однаковою, графік ануїтетних платежів складається особливим чином. Спочатку більшу частину щомісячного платежу складають відсотки по кредиту, але чим далі, тим більша частка сплачених сум зараховується в рахунок погашення основного боргу.

Акредитив

іменний документ, адресований банком-емітентом своєму відділенню або іншому банку, в якому міститься розпорядження про виплату грошей пред'явнику акредитива. Якщо ви пред'явник акредитива, розпорядження віддається від вашого імені і за ваш рахунок. Виплата проводиться в межах визначеної суми по поданні пред'явником акредитива в банк документів відповідно до умов, зазначених в тексті акредитива (наприклад, паспорта).

Вважається однією з найбезпечніших форм розрахунків і дуже часто використовується при проведенні великих угод купівлі-продажу будь-якого майна. Продавець гарантовано отримує оплату в зазначений термін при виконанні всіх умов акредитива. Покупцеві гарантується, що оплата буде проведена тільки після надання в банк документів, які свідчать про виконання продавцем своїх зобов'язань.

Амортизація кредиту

поступове зменшення заборгованості позичальника за рахунок регулярних виплат основного боргу і відсотків. Наприклад, якщо ви взяли кредит на 100 тисяч грн і вже погасили 10 тисяч грн з основного боргу, то амортизація вашого кредиту склала 10%.

Традиційно використовуються дві системи платежів по амортизації кредиту ануїтетна і диференційна. Графік платежів закріплюється в кредитному договорі між кредитором і позичальником.

Анкета-заява на отримання кредиту

заява клієнта на видачу кредиту, подана в банк і включає в себе інформацію про потенційного позичальника.

Як правило, анкета-заява на отримання кредиту включає в себе дані вашого паспорта, відомості про місце проживання і про місце постійної реєстрації, інформацію про вашу роботу і одержуваному доході, відомості про склад вашої сім'ї, дані, про те, що знаходиться у вашій власності майно житло, транспорті і т.п.

На підставі цього документа, наданих вами відомостей і документів банк проводить по відношенню до вас перевірку і оцінку вашої кредитоспроможності - андеррайтинг позичальника і приймає рішення про надання кредиту.


Банк

фінансова компанія, приватна чи державна, яка професійно займається наданням банківських послуг, в числі яких - кредитування бізнесу та населення, здійснення банківських переказів, прийом грошей на депозити, інвестиційні послуги, здача в оренду банківських сейфів, обмін валют і т.д.

Банки можуть бути універсальними (здійснювати всі види операцій), роздрібними (працювати тільки з населенням), іпотечними (спеціалізуватися на наданні іпотечних кредитів), тощо.

Банківська комісія

сума, яку банк стягує з клієнта за вчинення певних операцій наприклад, за видачу кредиту, за здійснення банківського переказу, за обмін валюти і т.д.

У випадку з кредитами фінансових установ встановлюють комісії за розгляд кредиту, комісію за видачу кредиту, комісії за відкриття кредитного рахунку, комісію за ведення (обслуговування) кредитного рахунку, комісію за дострокове погашення кредиту. Як правило, комісії вснановлюються у вигляді відсотків від суми тієї операції, за яку стягується комісія (наприклад, 0,5% комісії за видачу кредиту при видачі кредиту в сумі 100 тисяч гривень становитиме 500 гривень) або у вигляді фіксованої оплати (наприклад, 3 тисячі гривень за дострокове погашення кредиту).

Розмір комісій враховується в повній вартості кредиту. Тому, оцінюючи, наскільки вигідний для вас кредит, слід брати до уваги і розмір комісії , оскільки їх рівень в різних банках може мати відчутні відмінності. Майте також на увазі, що останнім часом багато банків скасовують комісії , переходячи до концепції безкоштовного супроводу банківських послуг.

Банківська комірка

персональний сейф в банку, який ви берете в оренду для зберігання грошей, коштовностей, документів, цінних паперів. Сейфи можуть орендувати як фізичні, так і юридичні особи. Сейф часто орендується для великих розрахунків в готівковій формі. Гроші в комірку закладає покупець-позичальник (власні і кредитні) до підписання договору купівлі продажу, а продавець вилучає після державної реєстрації прав нового власника і заставодержателя. В цьому випадку умови доступу до осередку регулюються спеціальним договором між усіма учасниками угоди.

Кредитний брокер

організація або фізична особа, кредиту.

Завдання брокера - підібрати для вас оптимальну програму кредитування відповідно до можливостей і цілей позичальника, спростити і прискорити процес отримання кредиту.

Бюро кредитних історій (БКІ)

Спеціальні компанії, які займаються веденням і зберіганням кредитних історій.

Кредитна історія відіграє важливу роль при прийнятті банком позитивного або негативного рішення про видачу вам кредиту.


Графік платежів по кредиту

графік, за яким ви зобов'язуєтеся вносити платежі (частина основного боргу і відсотки) по кредиту.

Традиційно такі платежі є щомісячними. При цьому ви можете вносити платежі достроково. Якщо ви пропускаєте термін чергового платежу, виникає прострочення, за яке банк має право нарахувати вам додаткові відсотки і/або стягнути з вас штраф (пеню). Графік платежів по кредиту є частиною або додатком до кредитного договору.

Кредитний договір

Угода між кредитною організацією (кредитором) і позичальником, відповідно до якої кредитор зобов'язується надати грошові кошти (кредит) у розмірі та на умовах, передбачених цим договором, а позичальник зобов'язується повернути таку ж грошову суму і сплатити відсотки за користування кредитними коштами. Таким чином, якщо ви берете кредит, кредитний договір це основний документ, який регулює відносини між вами і банком. Обов'язковою частиною або додатком до кредитного договоруявляется графік платежів по кредиту.


Договір поруки

документ, який фіксує зобов'язання поручителя перед банком. Згідно з цим документом поручитель несе солідарну з позичальником відповідальність по кредиту. Зазвичай в якості поручителів виступають родичі, близькі люди позичальника, або компанія, в якій він працює. Договір поручительства оформляється і підписується одночасно з кредитним договором.

Дострокове погашення кредиту

добровільне погашення залишку основного боргу (заборгованості) за кредитом з випередженням графіка платежів по кредиту, передбаченого кредитним договором. Дострокове погашення буває частковим і повним. Щоб внести платіж по кредиту достроково, вам необхідно заздалегідь звернутися до кредитора з письмовою заявою, де вказується сума, яка вноситься достроково, і дата її внесення.


Щомісячний платіж

сума, яку позичальник зобов'язаний щомісяця вносити в банк за графіком платежів по кредиту в рахунок погашення кредиту. Щомісячний платіж може вноситися готівкою в касу, готівкою через банкомат, грошовим переказом, перерахуванням з рахунку на рахунок, зарахуванням на кредитний рахунок. Традиційно використовуються дві системи погашення кредитів ануїтетна система платежів і диференційна система платежів. Найчастіше банк сам визначає систему погашення кредиту, але іноді надає можливість вибору вам. Майте на увазі, що кожна з систем платежів має свої переваги. Ануїтетна забезпечує вам рівномірність боргового навантаження на весь термін кредиту, а диференційна забезпечує зменшення боргового навантаження з кожним новим платежем.


Позика (кредит)

гроші, які кредитор дає позичальнику на певний час і на певних умовах.

Видача кредитів є одним з основних напрямків в діяльності банків. Платою за користування кредиту є відсотки по кредиту. Умови кредиту зазвичай обумовлюються у кредитному договорі.

Кредити

бувають двох основних типів - роздрібні і корпоративні.

Види роздрібних кредитів: споживчий кредит (кредит готівкою, кредит на невідкладні потреби), кредит на освіту, кредит на відпочинок, кредитна карта, кредит на покупку автомобіля, іпотечний кредит.

Види корпоративних кредитів: кредит на розвиток бізнесу, кредит на поповнення оборотних коштів, банківська гарантія, овердрафт, кредитна лінія. Для бізнесу існують також такі форми кредитних запозичень як лізинг і факторинг.

Позичальник

фізична або юридична особа, якій банк надає в користування грошові кошти на підставі кредитного договору.

Якщо ви взяли кредит ви стаєте позичальником . Позичальник забов'язаний погасити кредит і нараховані за ним відсотки в строк і з періодичністю, які вказані в кредитному договорі. Як правило платежі по кредиту здійснюються за ануїтетною або диференційною систем. Банк здійснює перевірку потенційних позичальників за допомогою систем андеррайтингу. Банк має право вимагати від позичальника надати поручителів або заставу по кредиту. У разі, коли один кредит видається декільком позичальникам (наприклад, іпотечний кредит оформляється на сім'ю), вони називаються співпозичальниками. Також співпозичальники можуть бути притягнуті до отримання кредиту, якщо за оцінкою банку доходи позичальника недостатні для забезпечення його кредитоспроможності. У цьому випадку доходи співпозичальника враховуються при розрахунку суми кредиту. Як правило, співпозичальником виступає чоловік (дружина) або член сім'ї позичальника.

співпозичальник несе солідарну відповідальність з повернення позики. При солідарній відповідальності в разі прострочення платежів по кредиту банк пред'являє претензії одночасно і до позичальника, і до співпозичальника.

Заставна

іменний цінний папір, що засвідчує право застави на майно, обтяжене заставою.

Якщо ви взяли кредит під заставу, ви стаєте заставодавцем, а банк заставодержателем. Заставна, таким чином, підтверджує його права.

Застава

майно або інші цінності, які забезпечують виконання забов'язань, прийнятих на себе боржником-позичальником. Якщо він не виконав свої зобов'язання, кредитор має право звернути стягнення на предмет застави та задовольнити свою вимогу за рахунок коштів, виручених від продажу заставленого майна. Відносно майна, що є об'єктом застави, вживається термін предмет застави.

Застава обов'язкова для кредитів під заставу. Традиційно предметами застави в банках можуть бути об'єкти нерухомості, банківські депозити, цінні папери, коштовності і дорогоцінні метали, предмети мистецтва та антикваріат, транспортні засоби, авторські права.

Особа, яка передає свою власність в заставу є заставодавцем . Особа, яка приймає власність свого позичальника в заставу, є заставодержателем .

Заставодавець

фізична або юридична особа, яка передає в заставу будь-яке майно, що належить їй за правом власності, для забезпечення виконання грошового зобов'язання за кредитним договором. Тобто, якщо ви берете кредит під заставу своєї квартири, то ви і є заставодавцем.

Заставодавцем за кредитом можуть бути позичальник або співпозичальники.

Заставодержатель

юридична особа, яка приймає від позичальника в заставу будь-яке майно в забезпечення виконання грошового зобов'язання за кредитним договором. Право заставодержателя на одержання виконання за грошовим забов'язанням, забезпеченим заставою, засвідчує заставна.

Якщо позичальник не виконує свої зобов'язання перед заставодержателем, то останній має право відшкодувати завдані збитки за рахунок виручки від продажу заставленого майна. Заставодержатель також має право отримати страхове відшкодування за втрату або пошкодження заставленого майна незалежно від того, на чию користь воно застраховано, якщо тільки втрата або пошкодження не відбулися з причин, за які відповідає заставодержатель.

Заявка на отримання кредиту

заява клієнта на видачу кредиту. Зазвичай оформляється у вигляді анкети-заяви на отримання кредиту, в якій вказуються і основні відомості про позичальника.

Ви також можете скористатися системою електронної заявки.


Колектор

спеціалізована організація або уповноважена особа, що займається стягненням прострочених боргів. Як правило, при неодноразовому порушенні позичальником умов кредитного договору, банк передає право на стягнення боргу колектору.

Зазвичай колектори працюють в форматі спеціалізованих колекторських агентств. Крім того, в складі самих банків можуть створюватися власні колекторські служби.

Кредит

гроші, які кредитор дає позичальнику на певний час і на певних умовах.

Видача кредитів є одним з основних напрямків в діяльності банков. Платою за користування кредиту є відсотки по кредиту. Умови кредиту зазвичай обумовлюються у кредитному договорі.

Кредити бувають двох основних типів - роздрібні і корпоративні.

Види роздрібних кредитів: споживчий кредит (кредит готівкою, кредит на невідкладні потреби), кредит на освіту, кредит на відпочинок, кредитна карта, кредит на придбання автомобіля, кредит на придбання нерухомості , кредит під заставу нерухомості, іпотечний кредит.

Види корпоративних кредитів:  кредит на розвиток бізнесу , кредит на поповнення оборотних коштів, банківська гарантія, овердрафт,  кредитна лінія. Для бізнесу існують також такі форми кредитних запозичень як лізинг і факторинг.

Кредит готівкою

різновид споживчого кредиту.

Найпопулярніший вид кредитування фізичних осіб. Кредит готівкою  може бути виданий позичальникові для будь-яких цілей і потреб, тому його ще називають нецільовим кредитом або кредитом на невідкладні потреби. Кредит готівкою  видається в різних валютах, його можна отримати або готівкою в касі банку, або перерахуванням на ваш банківський рахунок.

Суми, які видаються в кредит на невідкладні потреби, можуть варіюватися від 1000 гривень до 500 000 гривень.

Кредит на відпочинок

різновид споживчого кредиту.

Це вид позики, призначений для оплати відпочинку, наприклад, тур-поїздки. Як правило, такий кредит може бути оформлений дуже оперативно і з мінімумом документів. Зазвичай він видається на короткий термін - від 3 до 12 місяців.

Кредитна історія

інформація про те, чи брали ви вбанкахкредіти, і наскільки дисципліновано повертали їх.

У  кредитної історії  фіксуються терміни, умови і суми кредитів, які ви брали. Крім того, кредитну історію може доповнювати інформація з телефонних компаній або комунальних служб, які надають свої послуги в кредит, а також інформація про кредити, при отриманні яких ви виступили в якості поручителя. Кредитні історії ведуться і зберігаються в бюро кредитних історій. Бюро кредитних історій в обов'язковому порядку передають інформацію про наявні в їх базах даних кредитних історіях в Центральний каталог кредитних історій (ЦККІ) при Національному Банку України.

Кредитна картка

разновидність банковскої карти, на яку перераховується сума кредитів.

За допомогою кредитної карти ви можете користуватися банкоматом для отримання або внесення готівки на рахунок або перегляду інформації про рахунок, здійснювати платежі через інтернет, проводити транзакціі- операції з оплати товарів і послуг в будь-яких торгових, сервісних, фінансових установах, оснащених ПОС-терміналами. За використані кошти кредиту вам нараховуються відсотки, однак часто по кредитним картам встановлюється пільговий період, протягом якого ви звільнені від сплати відсотків за користування кредитом.

Кредитна ставка

цим терміном інколи позначаються процентна ставка або відсотки по кредиту.

Кредитний договір

це угода між кредитною організацією (кредитором) і позичальником, відповідно до якої кредитор зобов'язується надати грошові кошти (кредит) у розмірі та на умовах, передбачених цим договором, а позичальник зобов'язується повернути таку ж грошову суму і сплатити відсотки за користування кредитними коштами. Таким чином, якщо ви берете кредит, кредитний договір це основний документ, який регулює відносини між вами і банком (кредитором).

Обов'язковою частиною або додатком до кредитного договору є графік платежів по кредиту.

Кредитор

Банк або інша фінансова установа, яка видає кредити позичальникам на підставі андеррайтингу - оцінки їх кредитоспроможності, і здійснюють подальше обслуговування виданих кредитів.

У більш широкому сенсі кредитор - будь-яка фізична або юридична особа, яка позичає гроші іншій особі.

Кредитоспроможність

здатність позичальника виконувати прийняті на себе зобов'язання по погашенню кредиту. Ступінь кредитоспроможності потенційних позичальників банк виявляє в ході андеррайтингу.

Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, що характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточний і прогнозований фінансовий стан, наявність у власності ліквідних активів, здатність мобілізувати грошові кошти з різних джерел. При оцінці кредитоспроможності важливу роль грає кредитна історія позичальника.

Споживчий кредит

цей термін вживається в двох значеннях.

У широкому значенні під споживчим кредитом сприймається будь-роздрібний кредит, тобто кредит, що видається банками, фізичним особам. Це можуть бути кредити на придбання житла чи іншої нерухомості (іпотечні кредити), кредити на придбання автомобіля або інших транспортних засобів (автокредити), кредити на придбання будь-яких товарів і послуг або на будь-які невідкладні потреби. У більш вузькому значенні під споживчими кредитами розуміються всі роздрібні кредити, за винятком іпотеки та автокредитів. 


Пільговий період

період часу, протягом якого при дотриманні деяких умов відсотки на суму кредиту не нараховуються. Традиційно пільговий період використовується при випуску кредитних карт і становить 30 або 50 днів. Протягом цього часу клієнт може оплатити баланс на кредитній карті без відсотків.

Крім того, термін «пільговий період» в деяких видах кредитування означає час, протягом якого позичальник виплачує банку виключно відсотки по кредиту, а по закінченню цього періоду починає виплачувати і відсотки і основний борг.


Об'єкт нерухомості

будь-які, безпосередньо пов'язані з землею об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе (будівлі, частини будівель, споруди, будівлі, ліси і т.п.)

Об'єкти нерухомості часто виступають предметом застави. Об'єкти нерухомості можуть бути як житловими (квартира, будинок, котедж, дача) так і нежитловими (офіс, склад, виробниче приміщення, гараж)

Основний борг

це борг позичальника перед банком без урахування відсотків за кредитом, тобто сама сума кредиту. Якщо ви взяли в кредит 100 тисяч грн, то ваш основний борг перед банком складає 100 тисяч грн.

В процесі погашення кредиту основний борг зменшується. Його розмір називається залишком основного боргу або залишком позикової заборгованості.


Початковий внесок

частина вартості квартири, автомобіля, товару, яку позичальник оплачує з власних коштів. Традиційно при кредитуванні банк ставить умовою наявність у позичальника початкового внеску в розмірі не менше 10% від вартості покупки. Існують також кредитні продукти і без початкового внеску. Звичайно чим вище розмір початкового внеску, тим вище шанси на отримання кредиту.

Плаваюча процентна ставка

один з різновидів відсоткової ставки. Це плата, яку банк стягує з позичальника за наданий кредит. Відсотки виплачуються у валюті кредиту. Величина процентної ставки по тому чи іншому виду кредиту залежить від терміну кредитування і від ступені ризику, яку несе банк.

Погашення кредиту

виплата позичальником основного боргу і відсотків за користування кредитом. Повне погашення кредиту означає, що кредит і відсотки по ньому виплачено повністю. Погашення кредиту проводиться відповідно до кредитного договору та графіком погашення платежів.

Позичальник може здійснити дострокове погашення кредиту, проте в цьому випадку банк має право стягувати додаткову комісію за дострокове погашення, якщо це передбачено кредитним договором.

Споживчий кредит (позика)

гроші, які банк дає позичальнику на оплату будь-яких товарів або послуг або на невідкладні потреби.

Види споживчих кредитів - кредит готівкою, кредит на невідкладні потреби, кредит на освіту, кредит на відпочинок, кредитна карта.


Термін кредиту

відрізок часу, на який банк надає позичальникові кредит. Зазвичай термін кредиту обумовлюється в кредитному договорі.

Позика

інша назва банківського кредиту.


Штраф

грошове стягнення за порушення сторонами умов договору або угоди. У кредитуванні зазвичай застосовується штраф за прострочення позичальником кредитних платежів. Розміри і умови стягнення штрафу зазвичай встановлюються кредитним договором або визначені тарифами банку.


Експрес-кредит

різновид споживчого кредиту.

Це вид позики, призначений для оплати товарів або послуг. Як правило, такий кредит видається практично миттєво, а перевірка позичальника здійснюється протягом 1 години за методом скорингу.

Зазвичай при видачі експрес-кредитів банки ставлять умову: наявність у вас початкового внеску.

Про нас пишуть
Interfax
Liga News
MinFin
ТСН
Unian
Залишити відгук